Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Henrieta Themelko

Edukimi 

Profesor. Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), 2005

Profesor i asociuar. UBT, 1995

Doktor i Shkencave (UBT, Fakulteti i Ekonomisë Agrare). 1985

Ekonomist Agrar – Studimet universitare në UBT, Fakulteti i Ekonomisë 1975 – 1980

Lendët

Hyrje ne Ekonomine e Prodhimit Bujqesor.

Ekonomi Prodhimi.

Optimizimi Ekonomik.

Kerkimet Shkencore

Ekonomia e Prodhimit Bujqesor.

Funksionet e Prodhimit ne Bujqesi.

Analiza e faktoreve te prodhimit ne bujqesi.

Efektiviteti ekonomik i investimeve per token bujqesore.

Optimizimi Ekonomik.

Modelimet ekonomiko-matematikore ne Bujqesi.

Titulli :

Profesor

 

Departamenti:

Departamenti i Ekonomise dhe Politikave te Zhvillimit Rural. FEA

 

Ndertesa:

FEA-  Godina B

 

Zyra:

Zyra 202

Tel:

 

Email:

hthemelko@ubt.edu.al