Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Hajri Haska

Edukimi

1973 – 1977 – Shkolla e Mesme  Bujqesore,  Moglice, Korce.

1979 – 1983 – Fakulteti i Shkencave  Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri.

Inxhinier pyjesh, me rezultate shumë të mira.

1990 – 1999 – Fakulteti i Shkencave të Pyjeve, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri.

PhD ne fushen e pyjeve dhe mjedisit pyjor, me vleresim te  jurise “Very good”

2004 – Prof. Asc.Dr ne Shkencat Pyjore (“Master Research”)

2013 – The academic title Professor”.

Lendet:

Mbritshmeria e Pyjeve dhe Inxhinieria  e rrugeve auto,  Silvikulture Urbane,  Shfrytezim Ekologjik i Pyjeve, Vleresim i Ndikimit ne Mjedis, Menaxhim i Projekteve,  Bazat/metodologjia e Kërkimit Shkencor, Monografia e llojeve

Interesat kërkimore

Mjedisi pyjor, ekologjia  dhe lidhjet  me operacionet pyjore,  infrastrukturat pyjore dhe korelacionet me mjedisn pyjor, vleresime te ndikimit ne mejdis pyjor dhe me gjere, kerkim shkencor dhe hartim e menaxhim projektesh etj.

Titulli :

Prof. Dr,  Lektor

 

Departamenti:

Departamenti I Pyjeve.

 

Ndertesa:

Godina FSHP

 

Zyra:

Zyra 303

 

Tel:

068 9047882

 

Email:

haskaj@ubt.edu.al