Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Gruri, kulturë bazë e të ushqyerit

Gruri është një kulturë e lashtë bujqësore e cila ka evoluar dhe është përmirësuar si rezultat i punës kërkimore të bërë ndër vite në Shqipëri dhe në të gjithë botën. Avantazhet e kësaj kulture janë të lidhura së pari me vlerat e saj ushqyese dhe  peshën që zë në dietën e të ushqyerit të popullsisë botërore si dhe për përshtatjen e saj ndaj kushteve klimatike dhe tokësore.

Vlerat ushqyese të grurit janë të lidhura me përmbajtjen e proteinave, yndyrnave, karbohidrateve etj. Mielli i grurit është i pasur me vitamina dhe minerale të cilat variojnë: vitamina B1 – 14,7%, kolina – 12,2%, vitamina B5 – 13,6%, vitamina B6 – 15%, vitamina E – 14%, vitamina PP – 23%, Si – 27%, Mn – 13,8%, Fe- 24,9%, Cl – 38,3%, Fe- 17,8%, Co – 38%, Mg- 129,5%, Cu- 32,4% , molibden – 25,7%, Zn – 15,8% të cilat kanë një rol të rëndësishëm në organizmin e njeriut pasi ndikojnë në proceset e metabolizmit dhe forcimit të sistemit imun.

Gruri si rezultat i aftësisë përshtatëse që ai zotëron, kultivohet nga lartësitë e Himalajës në mbi 4500 m mbi nivelin e detit apo në Meksikë, ku kultivimi i tij shkon edhe në pllajat mbi 3000-5000 m mbi nivelin e detit. Në Europë gruri kultivohet deri në pllajat e alpeve të Europës në 3000 deri 4000 m mbi nivelin e detit. Edhe në vendin tonë kultivimi i grurit shtrihet nga bregdeti dhe tokat e kripura anës tij deri në lartësitë 1300 -1600 m.