Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grupi Mësimor Kërkimor i Terminologjisë

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Prof. Asoc. Luljeta Mine

EMAIL: lmine@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Asoc. Arjan Shumeli

Email: ashumeli@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Dr. Esmeralda Sherko

Email: esherko@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Dr. Ariana Nepravishta

Email: anepravishta@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Dr. Elsa Zela

Email: ezela@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

Dr. Enkeleda Jata

Email: ejata@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Msc. Erion Shehu

Email: erion.shehu@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë