Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grupet Mёsimore Kёrkimore DSHU

 

Prof. Dr. Kristaq Sini
Përgjegjës i GKM
GMK: Bioteknologjia dhe Mikrobiologjia Ushqimore
Lokacioni zyres: DSHUB
E-mail: k.sini@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

Prof. Dr. Spase Shumka
Pedagog
GMK: Biologji & Aplikimi i MBM Ushqime
Vendi i zyres: DSHUB
E-mail: sshumka@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Prof. Dr. Kapllan Sulaj
E-mail:ksulaj@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

 

 

Prof. Asoc. Dr. Rozeta Hasalliu
Pedagoge
GMK: Mikrobiologjisë dhe Bioteknologjisë Ushqimore
Lokacioni zyres: DSHUB
E-mail: rhasalliu@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

Dr. Ilir Lloha
Zv. Dekan për mësimin
Lokacioni zyres: DSHUB
E-mail: illoha@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Dr. Elena Kokthi
Lektore pranë  (DSHUB)
Lokacioni zyrës: DSHUB
E-mail: ekokthi@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Dr. Enkeleda Berberi
Lektore
Lokacioni zyres: DSHUB
E-mail: eberberi@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Dr. Migena Hoxha
Pedagoge
GMK: Grupi i Teknologjive Agroushqimore
Lokacioni zyres: FBU/DSHUB
E-mail: mhoxha@ubt.edu.al; CV Akademike
Shiko profilin e plotë

 

Dr. Manjola Kuliçi
Pedagoge
Lokacioni zyres: DSHUB
E-mail: mkulici@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Msc. Suada Lalaj
Asistent-lektor
Lokacioni zyres: DSHUB
E-mail: smucaj@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

M.Sc: Ervin Shishmani
Asistent lektor
Lokacioni zyres: (DSHUB)
E-mail: eshishmani@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë