Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grant Programme 2021-2022

 

The International Visegrad Fund (IVF) dhe European University Institute (EUI) po fillojnë së bashku një program të ri granti për studiues pasuniversitarë. Kandidatët që mund të aplikojnë:

  • Të gjithë studentët aktualë pasuniversitar (kandidatët për master dhe doktoraturë);
  • Të gjithë studiuesit pas doktoratës që kanë përfunduar një master ose doktoraturë brenda dhjetë viteve para datës së paraqitjes së aplikimit të cilët aktualisht mbajnë një status akademik.

Afati i aplikimit është 30 Prill 2021.

Për më shumë informacion https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/International-Visegrad-Fund-Research-Grant-Programme-2021-2022