Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grafiku i zhvillimit të riprovimeve dhe mbrojtjes së diplomës cikli i dytë i studimeve Master, FBM

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e zhvillimit të riprovimeve dhe mbrojtjes së diplomës cikli i dytë i studimeve Master Shkencor dhe Master Profesional, FBM

Kliko këtu: Riprovime dhe mbrojtje diplomime MSC & MP

Shënim:
 Riprovimet para diplomimit : ora 0900 pranë kabineteve ku është zhvilluar mësimi
 Mbrojtja e diplomes : ora 0900 pranë departamenteve

FACEBOOK:  Universiteti Bujqësor i Tiranës Faqja Zyrtare
FACEBOOK:  www.facebook.com/ubtpublic              .