Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grafiku i provimeve të semestrit të II dhe grafiku i provimeve të sezonit të vjeshtës, FBU

Bashkangjitur do të gjeni grafikun e zhvillimit të provimeve të semestrit të II, viti akademik 2019-2020 si dhe grafikun e zhvillimit të provimeve të sezonit të vjeshtës për Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit:

Kliko këtu: Datat Shtator 2020 FBU

Kliko këtu: Datat e Vjeshtes 2020 FBU