Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Grafiku i provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve për semestrin e parë, viti akademik 2020-2021, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare:

Grafiku i provimeve, Sem.I FMV