Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK_Biologji dhe Aplikimi i metodave te biologjise molekulare ne Ushqime

Dr. Enkeleda Berberi
Lektore
Lokacioni zyres: DSHUB
E-mail: eberberi@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Dr. Manjola Kuliçi
Pedagoge
Lokacioni zyres: DSHUB
E-mail: mkulici@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

Dr. Migena Hoxha
Pedagoge
GMK: Grupi i Teknologjive Agroushqimore
Lokacioni zyres: FBU/DSHUB
E-mail: mhoxha@ubt.edu.al; CV Akademike
Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

Prof. Dr. Spase Shumka
Pedagog
GMK: Biologji & Aplikimi i MBM Ushqime
Vendi i zyres: DSHUB
E-mail: sshumka@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

Msc. Suada Lalaj
Asistent-lektor
Lokacioni zyres: DSHUB
E-mail: smucaj@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë