Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Bioteknologjisë, Përmirësimit Gjenetik dhe të Ushqyerit e Kafshëve

Prof. Dr.Enkelejda Sallaku – Kryetare

E-mail: esallaku@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Lumturi Papa
E-mail: lpapa@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Prof. Dr. Anila Hoda

E-mail: ahoda@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Prof. Dr. Etleva Delia

E-mail: edelia@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

Prof. Dr. Ylli Bicoku

E-mail: ybicoku@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Dr. Lorena Hysi
E-mail: lhysi@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

Prof. Dr. Lumturi Sena – Kryetare

E-mail: lsena@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

Prof.As. Vilson Bozgo

E-mail: vbozgo@ubt.edu.al

CV

Shiko profilin e plotë

 

Dr. Alma Llambiri

E-mail: allambiri@ubt.edu.al; CV

Shiko profilin e plotë

 

Prof.as. Agim Kumaraku – Kryetar

E-mail: akumaraku@ubt.edu.al; 

Shiko profilin e plotë

 

Prof.As. Petrit Dobi

E-mail: pdobi@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë