Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Statistikë

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Prof. Dr. Myslym Osmani

mosmani@ubt.edu.al

Prof. As. Dr. Ina Pagria

ipagria@ubt.edu.al

Prof. As. Dr. Arben Kambo

akambo@ubt.edu.al

Dr. Edmira Shahu

eozuni@ubt.edu.al

Dr. Alerta Basha

abasha@ubt.edu.al