Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Siguria Ushqimore dhe Shendeti Publik Veterinar

Prof.Asoc. Fatmira Shehu (Drejtues i GMK:)
Drejtuese e Grupit Mësimor Kërkimor: “Siguria Ushqimore dhe Shëndeti Publik Veterinar”
E-mail: mshehu@ubt.edu.al 

Shikoni profilin e plotë

 

Prof. Natalia Shoshi

Përgjegjëse e Departamentit të Moduleve të Shëndetit Publik Veterinar
E-mail: nataliashoshi@ubt.edu.al

Shiko proflin e plotë

 

Prof. Bizena Bijo
Email: bbijo@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plotë

 

 

 

Prof. Asoc. Jani Mavromati
E-mail: jmavromati@ubt.edu.al
Prof. Asoc. Dr. Jani Mavromati
Toksikologjia Veterinare
E-mail: jmavromati@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plotë