Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Shkencat e Ushqimit dhe Nutricionit

 

Dr. Ilir Lloha
Zv. Dekan për mësimin
Lokacioni zyres: DSHUB
E-mail: illoha@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Dr. Elena Kokthi
Lektore pranë  (DSHUB)
Lokacioni zyrës: DSHUB
E-mail: ekokthi@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

Asistent Lektor: MARSEL KECI

EMAIL: marselkeci@gmail.com

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Sanije Zejnelhoxha

TITULLI Asistent lektor

EMAIL: zejnelhoxhas@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

Vilma Gurazi
Email: vgurazi@ubt.edu.al