Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Shkenca e Tokes me Drejtim Mjedisor

Prof. Dr. Fatbardh Sallaku

Rektor i Universitetit Bujqësisë të Tiranës
E-mail: fsallaku@ubt.edu.al;  CV
Google Site F.Sallaku

Shikoni profilin e plotë

XHULJO SEMA

Email: xhsema@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë