Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Sëmundjet Infektive të Kafshëve bujqesore, të egra dhe peshkut

Prof. Asoc. Kastriot Korro
Drejtues i GMK: “Sëmundjet Infektive të Kafshëve Bujqësore, të egra dhe peshkut”
E-mail: kkorro@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plote 

 

Prof. Xhelil Koleci
Email: xhelil.koleci@ubt.edu.al
Xhelil Koleci, Profesor i lëndës Sëmundje Infektive dhe Epidemiologji Veterinare
Mob. 0035568401378; E-mail: xhelil.koleci@ubt.edu.al/ xhelil.koleci@gmail.com

Shikoni profilin e plote 

 

 

Prof. Asoc. Dritan Laci
Email: dlaci@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plote