Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Sëmundjet e Kafshëve të Fermës dhe të Shoqërimit

GMK Sëmundjet e Kafshëve të Fermës dhe të Shoqërimit

Prof. Dr. Vangjel Todi Ceroni
E-mail: vangjelceroni@ubt.edu.al; CV

Drejtues i Grupit Mësimor Kërkimor “Sëmundjet e Kafshëve të Fermës dhe të Shoqërimit”

Shiko profilin e plotë

 

 

Prof. Dr. Dhimitër Rapti
E-mail: dhimiter.rapti@ubt.edu.al; CV

Shiko profilin e plotë

 

 

Prof. Dr. Rezart Postoli
E-mail: rezart.postoli@ubt.edu.al; CV

 

 

 

 

Prof. Asoc. Ilirjan Bakiasi
E-mail: bakiasiilirjan@yahoo.com; CV 

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Dr. Gerta Dhamo
E-mail: gertadhamo@yahoo.com; CV 

Shiko profilin e plotë