Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Riprodhimi i Kafshëve dhe Kirurgjia Veterinare

GMK Riprodhimi i Kafshëve dhe Kirurgjia Veterinare

Prof. Dr. Paskal Gjino
Drejtues i GMK Riprodhimi i Kafshëve dhe Kirurgjia Veterinare
E-mail: pgjino@ubt.edu.al;CV

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Prof. Dr. Luigj Turmalaj
E-mail: lturmalaj@ubt.edu.al; CV

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

Dr. Kujtim Mersini

E-mail: Mersini2003@yahoo.com

CV

Shiko profilin e plotë

 

 

MSc. Bledar Goxha
E-mail: bledargoxha@yahoo.com

Shiko profilin e plotë

 

MSc.Gerald Muça
E-mail: gmuca@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë