Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Prodhimi i bimëve të arave

GRUPI MESIMOR – KERKIMOR ‘PRODHIMI I BIMËVE TË ARAVE’

Evan Rroço

Kultivimi i bimëve foragjere, Marrëdhëniet e bimëve në Bashkëshoqërime, Marrëdhëniet tokë – bimë – klimë.

Shikoni Profilin e plote 

 

 

 

 

 

Foto Kashta

Permiresimi gjenetik ne grure, aspekte te teknologjise se kultivimit ne drithera dhe bishtajore per kokerr.

Shikoni Profilin e plote 

 

 

 

 

Nikollaq Bardhi

Studime në fushën e bimëve industriale, Bimëve Aromatike e Mjekësore, bimët natyrore e teknologjia e kultivimit.

Shikoni Profilin e plote 

 

 

 

 

 

Pëllumb Harizaj

Zhvillimi i qëndrueshëm afatgjatë i shoqërisë njerëzore; marrëdhëniet midis natyrës dhe njeriut, marrëdhënit midis burimeve natyrore dhe veprimtarive ekonomike të shoqërisë

Shikoni Profilin e plote 

 

 

 

Moltine Prebibaj

Zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë organike; Implementimi i skemave të cilësisë për produkte të origjinës sipas standardeve Europiane për zhvillimin e qëndrueshëm rural dhe rritje të sigurisë ushqimore; MAPs; Aegilops.

Shikoni Profilin e plote