Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Peshkim dhe Hidrobiologji

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Pergjegjësi i departamentit DAP
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët
Prof.As. Elvira Beli – Kryetare

Shiko profilin e plotë

Prof. As. Valbona Kolaneci

E-mail: vkolaneci@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

Dr. Marsida Bllaca

Shiko profilin e plotë