Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Patologjitë ne Kafshë

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Prof. Dr. Luljeta DHASKALI
E-mail: ldhaskali@ubt.edu.al; CV

Kryetare e Grupit Mësimor Kërkimor

Shikoni profilin e plotë

 

 

Prof. Asoc. Dr. Bejo Bizhga
E-mail: bbizhga@ubt.edu.al; CV

Shikoni profilin e plotë

 

Prof. Asoc. Dr. Ilir Kusi
E-mail: ikusi@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plotë

 

Dr. Eglantina Xhemollari
E-mail: exhemollari@ubt.edu.al;  CV

Shikoni profilin e plotë

 

Dr. Liljana Lufo
E-mail: llufo@ubt.edu.al; CV
Përgjegjës i Departamentit të Moduleve Paraklinike

Shikoni profilin e plote

 

 

Dr. Enstela Vokshi
E-mail: evokshi@ubt.edu.al; CV

Shikoni profilin e plotë