Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Diagnozat Veterinare

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Prof. Assoc Elenica Dimco Kryetare

Email: edimco@ubt.edu.al

Shikoni proflin e plotë…

 

Prof. Dr. Gani Moka
E-mail: gmoka@ubt.edu.al; CV

Shikoni profilin e plotë

 

 

 

Prof. Asoc. Erinda Lika
E-mail: elika@ubt.edu.alCV 

Shikoni profilin e plotë

 

 

 

Msc Taulant Goga

Email: tgoga@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plotë…

 

Dr Jetmira Abeshi

Email:  jabeshi@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plotë…

 

Dr. Nertila Dalipaj
E-mail: ndalipaj@ubt.edu.alCV 

Shikoni profilin e plotë