Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Mbarështrimit & Matjes Pyjeve

GMK Mbarështrimit & Matjes Pyjeve

Dr. Edmond Pasho

E-mailepasho@ubt.edu.al;
https://sites.google.com/a/ubt.edu.al/epasho/
Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor “Mbarështrimi dhe Matja e Pyjeve”

Shikoni profilin e plote 

 

Prof. Dr. Elvin TOROMANI
E-mail: etoromani@ubt.edu.al

Prof. Elvin Toromani është diplomuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës në vitin 1998.

Shikoni profilin e plote 

 

 

 

Prof. Asoc. Orion NGJELA
E-mail: ongjela@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plote