Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Mbarështimi i Kafshëve dhe Ekst. në Blegtori

Prof.as. Agim Kumaraku – Kryetar

E-mail: akumaraku@ubt.edu.al; 

Shiko profilin e plotë

 

Prof. Dr. Ylli Bicoku

E-mail: ybicoku@ubt.edu.al; CV

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Prof. Dr. Lumturi Sena – Kryetare

E-mail: lsena@ubt.edu.al; CV

Shiko profilin e plotë

 

 

Dr. Lorena Hysi
E-mail: lhysi@ubt.edu.al; CV

Shiko profilin e plotë

 

 

Prof.As. Petrit Dobi

E-mail: pdobi@ubt.edu.al; CV

Shiko profilin e plotë

 

 

Dr. Alma Llambiri

E-mail: allambiri@ubt.edu.al; CV

Shiko profilin e plotë

 

 

Grupi mësimor-kërkimor “Të ushqyerit e kafshëve”
Prof. Dr.Enkelejda Sallaku – Kryetare

Google Site E.Sallaku

Prof. Dr. Etleva Delia

Google Site E.Delia

Prof. Etleva Delia është diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, Dega Zootekni, në Universitetin Bujqësor të Tiranës në vitin 1991. Qysh prej këtij viti dhe në vazhdim ajo është pedagoge në grupin mësimor-kërkimor “Të Ushqyerit e Kafshëve”. Ajo përfundoi studimet e Ph.D në vitin 2002 si rrjedhojë e një bashkëpunimi me Institut für Tierernährung, Freie Universität, Berlin, Gjermani. Prej vitit 2012, mban titullin Profesor. Në periudhën 2010-2016 ka mbajtur detyrën e Zv. Dekanes për Shkencën dhe Drejtor i Shkollës së Doktoraturës në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit. Aktualisht është anëtare e Senatit Akademik të UBT-së dhe Kryetare e Këshillit të Etikës të UBT-së. Prof. Delia ka marrë pjesë dhe ka drejtuar 11 projekte kombëtare dhe ndërkombëtare të financuara nga Qeveria Shqiptare, (AKTI) projekt Tempus, si dhe projekte me bashkëpunim bilateral me Slloveninë dhe Austrinë.
Puna kërkimore-shkencore e saj është mbështetur nga Ambasada gjermane përmes programit (DAAD) në periudhën 2003, 2006, 2009.
Ajo është autore dhe bashkëautore në 25 artikuj shkencorë dhe ka marrë pjesë me punim në më shumë se 55 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo është autore në kapitullin “Efficiency of Probiotics in Farm Animals. Probiotic in Animals, edited by Everlon Cid Rigobelo, Chapter 11, ISBN: 978-953-51-00777-4. Pg. 247-272. http//dx.doi.org/10.5772/3319.
Aktualisht interesat e saj kërkimore janë të fokusuara në rolin e aditivëve ushqimore biologjikë si probiotikët, prebiotikët, sinbiotikët dhe enzimat në të ushqyerit e kafshëve monogastrike.
Prof. Dr. Ylli Bicoku

Google Site Y.Biçoku

Prof. Ylli Biçoku është diplomuar në Fakultetin e Veterinarisë (dega Zootekni), Instituti i Lartë Bujqësor të Tiranës, në vitin 1981, si dhe mbrojti gradën shkencore “Doktor”, në vitin 1995.  Në vitin 2014 mori titullin “Profesor”. Nga viti 2010 është lektor pranë Departamentit të Prodhimit Shtazor, për modulet “Politika e Zhvillimit dhe Këshillimit në Blegtori”, “Komunikimi dhe Këshillimi në Zhvillimin Rural”, “Këshillimi dhe Teknikat e Komunikimit”, “Teknologjitë e Prodhimit Blegtoral”. Ka marrë pjesë në më shumë se 30 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare ku ka prezantuar aktivitetet e tij kryesore kërkimore, si dhe ka botuar shumë artikuj shkencorë. Përveç kësaj, Prof. Biçoku ka marre pjese dhe ka drejtuar më shumë se 10 projekte kombëtare dhe ndërkombëtare, të financuara nga qeveria shqiptare, USAID-i, BE-ja, GTZ-ja.