Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Lëndët bazë në mjeksinë veterinare

Prof. Dr. Pëllumb ZALLA
E-mail: pellumb.zalla@ubt.edu.al

Drejtues i Grupit të lendëve bazë më mjeksi veterinare.

Shiko profilin e plotë

 

Prof. Asoc. Dr. Doriana Beqiraj (Kalamishi)
E-mail: dbeqiraj@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

Dr. Albana Munga
E-mail: amunga@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

Dr. Majlind Sulçe
E-mail: msulce@ubt.edu.al; CV

Shiko profilin e plotë

Dr. Kastriot BELEGU
E-mail: kastriot.belegu@ubt.edu.al
Shiko profilin e plotë

Prof. Asoc.  Sokol Duro
E-mail: durosokol@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

Prof. Dr. Vasilika Dini
E-mail: vdini@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë