Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Kimi Organike

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Departamenti
Pergjegjësi i Departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit

Prof. Dr. Valentina ARAPI – Kryetare;
E-mail: varapi@ubt.edu.al; CV Akademike

Shiko profilin e plotë

 

Dr. Mariola KODRA
E-mail:mkodra@ubt.edu.al; CV Akademike

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Dr. Artiona LAZE
E-mail:alaze@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

Dr. Entela ҪELIKU
E-mail: eceliku@ubt.edu.al; CV Akademike

Shiko profilin e plotë