Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Kimi Inorganike dhe Analitike

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Departamenti
Pergjegjësi i Departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit

Dr. Ariola DEVOLLI – Kryetare
E-mail: adevolli@ubt.edu.al

Shiko profilin e potë

Dr. Dhurata Feta
Email: dfeta@ubt.edu.al; CV Akademike

Shiko profilin e plotë

 

Dr. Merita Stafasani
Email: mstafasani@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

Dr. Eralda Dano
E-mail: edano@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

Dr. Edlira Shahinasi
Email: eshahinasi@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë