Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Inxhinjeritë Bujqësore

GRUPI MËSIMOR – KËRKIMOR ‘INXHINIERITË BUJQËSORE’

 

Etleva Jojiç

Energjitika në Bujqësi, Bioenergjia, Menaxhimi I Makinave Bujqësore

 Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

 

 

Përparim Laze

Hidraulikë dhe hidrologji bujqësore; menaxhimi i ujit bujqësor; marrdhëniet tokë-ujë-bimë, marrdhëniet e ujitjes së bimëve me aspekte mjedisore, cilësia e ujrave të ujitjes, parametrat hidraulike të kullimit të tokave bujqësore, etj.

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

Ndoc Vata

Agregatet Bujqësore (Traktorët e Makinat Bujqesore) që përdoren sot në vendin tonë, shkalla e mekanizimit të proceseve  teknologjike që realizohen aktualisht kulturat bujqesore.

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

 

 

Edmond Demollari

Bioenergji dhe Biomasë, Sisteme të automobilit.

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

Olsid Mema

Aplikimi i GIS dhe Remote Sensing në bujqësinë preçize; Rilevimet batimetrike në analizimin dhe zhvillimin e planeve të menaxhimit të baseneve ujor në Shqipëri (kapaciteti ujor, sendimentet etj.)

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

Aleksandër Peqini

Përftimi i energjisë nëpërmjet biomasës (bioenergjia); Energjia diellore

Shiko profilin e plotë