Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Inxhinieria e Perpunimit te Ushqimeve

Prof. Asoc. Aida SHKURTI (BOGOVIKU)
Lektore, GMK Inxhiniri  Agroushqimore
Lokacioni zyres: FBU
Email: a.shkurti@ubt.edu.al
Prof. Asoc. Aida SHKURTI (BOGOVIKU)

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Prof. As. Dr. Anila KOPALI
Zv. Dekane për Shkencën dhe Projektet
GMK: Inxhinieria e Perpunimit te Ushqimeve
Lokacioni zyres: DTA
Email: ankopali@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

 

 

Dr. Anisa PEÇULI
Zëvendës Dekan për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun
GMK: Inxhinieria e Përpunimit të Ushqimit
Lokacioni zyrës: Dekanat FBU
E-mail: apeculi@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Dr. Fatjon HOXHA
Lektor, GMK “Inxhinieria Ushqimore”.
Vendodhja e zyrës: Kantina, kati I-rë.
E-mail: fhoxha@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Nertil Xhaferraj
Email: nxhaferraj@ubt.edu.al