Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK i Studimit të Drurit

Prof. Dr. Entela LATO
Përgjegjës i Departamentit të Industrisë së Drurit
E-mail: elato@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plote 

 

Dr. Holta Çota
E-mail: hcota@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plote 

Prof. Asoc.  Doklea QUKU
Zv/ Dekan për Mësimin Kurrikulat
E-mail: dquku@ubt.edu.al;

Shikoni profilin e plote