Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK i Fizikës dhe Meteorologjisë

 

Teuta Halilaj

EMAIL: Teuta.halilaj@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Alma Ahmeti ka lindur në Sarandë /Shqipëri në vitin1974.
E-mail: aahmeti@ubt.edu.al

Ka mbaruar Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave Natyrore, Dega Fizikë 5-vjeçare (1993 – 1998).

Shikoni profilin e plote 

 

Gladiola Malollari , MSc
E-mail: gmalollari@ubt.edu.al

Ka kryer studimet “Bachelor në Fizikë” pranë Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës në periudhën 2012-2015.

Shikoni profilin e plote