Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK i Botanikës Pyjore

GMK i Botanikës Pyjore

 

Prof. Dr. Arsen PROKO
E-mail: arsen.proko@ubt.edu.al; 
https://sites.google.com/a/ubt.edu.al/arsen-proko

Prof. Dr. Arsen PROKO ka me shume se 30 vite i angazhuar në mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në UBT, pasi u diplomua në fushën e Inxhinjerise Pyjore në vitin 1978 dhe u emërua asistent pedagog në katedrën “Botanikes”, mbas nje experience 8 vjecare ne sherbimin pyjor. Është kontribuesi kryesor në rikonceptimin e modulit te “Botankes e Sistematikes se Bimeve” dhe transformimin e saj në “Botanika e Sistema-tika e bimeve Pyjore”.

Shikoni CV-ne e plote

 

 

Dr. Ramiz METALIAJ

E-mail: rmetaliaj@ubt.edu.al;
 https://sites.google.com/a/ubt.edu.al/ramiz-metaliaj

Pedagog i lëndëve bazë: “Fitopatologjia pyjore” dhe “Entomologjia pyjore” dhe i lëndëve me zgjedhje: “Mbrojtja e pyjeve nga zjarri” dhe Mbrojtja e drurit e produkteve të tij”.

Shikoni profilin e plote