Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Gjenetika dhe përmirësimi gjenetik

GRUPI MESIMOR – KERKIMOR GJENETIKE DHE PËRMIRËSIM GJENETIK I BIMËVE

 

Ndoc Fasllia

Biodiversiteti; Agrobiodiversiteti; Ruajtja dhe menaxhimi i Resurseve Gjenetike te Bimeve, me rendesi per Bujqesine dhe Ushqimin; Permiresimi Gjenetik i Bimeve.

 Shikoni profilin e plote

 

 

 

 

 

 

Alban Ibraliu

Studime në fushën e resurseve gjenetike të bimëve, studime të diversitetit gjenetik tek popullatat e bimëve mjekësore dhe aromatike, studime të diversitetit të të afërmve të egër të bimëve të kultivuara dhe krijimin e variteteve te reja tek bimët mjekësore dhe aromatike.

Shikoni profilin  e plote

 

 

 

 

Najada Kadiasi

Studime në fushën e resurseve gjenetike të bimëve, studime të diversitetit gjenetik tek popullatat e bimëve mjekësore dhe aromatike, studime të diversitetit të të afërmve të egër të bimëve të kultivuara dhe krijimin e variteteve te reja tek bimët mjekësore dhe aromatike.

Shikoni profilin  e plote

 

 

 

 

 

Rea Tako

Fusha aktuale kërkimore fokusohet në hulumtimin e profilit gjenetik të grurit dhe bimëve aromatike dhe medicinale si dhe në përmirësimin gjenetik të tyre, duke përdorur metoda tradicionale si dhe molekulare.

Shikoni Profilin e plote