Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Fitopatologjia

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Grupi mësimor-kërkimor “Fitopatologjia”

Prof. Dr. Thanas Ruci

E-mail: truci@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plote

 

 

Prof.Dr. Skender Varaku

E-mail: svaraku@ubt.edu.al; CV

Shikoni profilin e plote

 

Prof. Dr. Magdalena Cara

E-mail: magdacara@ubt.edu.alCV

 

Shikoni profilin e plote

 

 

Dr. Dhurata SHEHU

E-mail: dshehu@ubt.edu.alCV

Shikoni profilin e plote