Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Epidemiologjia dhe Biopatologjia me interes Veterinar

Prof. Pranvera Cabeli 
Drejtuese e Grupit Mësimor Kërkimor: “Epidemiologjia dhe Biopatologjitë me interes veterinar”
E-mail: 

Shikoni profilin e plotë

 

Prof. Asoc. Tana Kika
E-mail: t.shtylla@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plote

 

 

Prof. Ilirian Kumbe
E-mail: Ilir.kumbe@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plote

 

 

Dr. Sonila Cocoli
E-mail: scocoli@ubt.edu.a

Shikoni profilin e plote

 

 

 

Prof. Asoc. Kastriot Korro
E-mail: kkorro@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plotë 

 

 

 

 

Prof. Xhelil Koleci
Email: xhelil.koleci@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plote 

 

 

Prof. Asoc. Dritan Laci
Email: dlaci@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plote