Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Endomoligjia

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Grupi mësimor-kërkimor  “Entomologjia”

 

Prof. Dr. Natasha Haka (Duraj)
Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor “Entomologjise”
E-mail: natashahaka@ubt.edu.al; CV

Shiko Profilin e plotë

 

Prof. Dr.Shpend  Shahini – Përgjegjësi i Departamentit të Mbrojtjes së Bimëve

E-mail: shshahini@ubt.edu.al; CV

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Prof. As. Ejup Cota

E-mail: ecota@ubt.edu.al; CV

Shiko profilin e plotë

 

 

 

Prof. Asoc. Dr. Glenda Sallaku

E-mail: gsallaku@ubt.edu.al; CV

Shiko profilin e plotë