Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Ekonomia dhe Politika Pyjore

GMK Ekonomia dhe Politika Pyjore

Prof. Asoc. Leonidha PERI

E-mail: lperi@ubt.edu.al

Shikoni profilin e plote 

 

 

Prof. Asoc. Nehat ÇOLLAKU

 E-mail: nehatcollaku@ubt.edu.al;

https://sites.google.com/a/ubt.edu.al/nehatcollaku/

Prof. Asoc. Nehat ÇOLLAKU u diplomua në Fakultetin e Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës në vitin 1993.

Shikoni profilin e plote 

 

 

 

 

Dr. Marsela LUARASI
E-mail: mluarasi@ubt.edu.al
luarasi.marsela@gmail.com
Kontakt: +355 698773614

Dr. Marsela Luarasi është diplomuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në vitin 2006.

Shikoni profilin e plote