Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Glenda Sallaku

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2014

Doktor i shkencave bujqësore në hortikulturë (PhD), 2008

Mastër i shkencave bujqësore në hortikulturë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2003

Studimet universitare (BSc), Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1999

Lëndët:

Perime- lule, Bazat e hortikulturës dhe mbrojtjes së bimëve, Kultivimi pa tokë, Bashkëveprimi sëmundjeve me ushqimin mineral.

Interesat kërkimore

Streset abiotike te bimët perimore.

TITULLI

Prof. Asoc. Dr.

 

DEPARTAMENTI

Mbrojtje Bimësh

 

NDERTESA

Agronomia, Kati i dytë, zyra 215

 

TELEFONI

068 90 13 982

EMAIL

gsallaku@ubt.edu.al