Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Gladiola Malollari

Edukimi

Master Shkencor në Fizikë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2017

Bachelor në Fizikë, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë , 2015

Lendet:

Fizikë – Meteorologji, Biofizikë, Fizikë, Meteorologji

Interesat kërkimore

Spektroskopia FRX për Analizën e Aerosoleve; Metodat Spektroskopike për Studimin e Ndotjes së Tokës dhe Ajrit; Ndryshimet Klimaterike dhe Bioklimatologjia;

Titulli :

Asistent Lektor

 

Departamenti:

Fizikës dhe Shkencave të Aplikuara

 

Ndertesa:

Godina FSHP

Zyra:

Zyra 211

Tel:

 

Email:

gmalollari@ubt.edu.al