Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Gjoke Vuksani

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit
Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misoni dhe Vizioni
Përgjegjësi i Departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Profesor i Asociuar , Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2007

PhD Hortikulture ,  Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2002

Msc. Departamenti i Hortikultures dhe Mbrojtes se Bimeve ,2000.Univeriteti Bujqesor i Tiranes , Tirane .

Lendet:

Luletari , Lulet dhe shkurret zbukuruse ne peizazh , Gjelbrimi i ndertesave , Bazat e Aritektures se Peizazhit.

Interesat kërkimore

Shtimi i specive zbukuruse ,Perdorimi i sbubstrakteve te ndryshem local .mbetjeve urbane per kultivimin e bimeve zbukuruse , Realizimi i projekteve te ndryshme peizazhi rezidencial dhe publik .

TITULLI

Profesor i Asocuar

 

DEPARTAMENTI

Hortikultures & Aritektues se Peizazhit

 

NDERTESA

Godina e Fakultetit te Bujqesise dhe Mjedisit.

Zyra 305

TELEFONI

0672041391

EMAIL

gjvuksani@ubt.edu.al