Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Gerta Gogo

Edukimi 

PhD, Ekonomi dhe Agrobiznes, Drejtimi Financë – Kontabilitet, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2017

Master i nivelit të dytë në Drejtim Bankar dhe Tregje Financiare, Universiteti i Alikantes, Spanjë, 2010

Bachelor në Financë – Kontabilitet, Profili Bankë, 2005

Lendët

Investime, Vlerësim Ndërmarrje, Financë

Kerkimet Shkencore

Financë, Zhvillimi i Tregjeve Financiare, Financat personale në familjet buqësore, etj

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Financë-Kontabilitet

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra 107

Tel:

 

Email:

ggogo@ubt.edu.al