Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Gentjan Çera

Edukimi 

Kandidat PhD, Financë, Fakulteti i Menaxhimit dhe Ekonomiksit, Universiteti Tomas Bata, Republika Çeke, 2021

Master Shkencor në Financë-Kontabilitet, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2013

Bachelor në Financë-Kontabilitet, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2011

Lendët

Financë, Njohuria mbi informacionin, Analiza financiare, Drejtim financiar

Kerkimet Shkencore

Kultura dhe aftësia financiare, ndryshimi institucional, avantazhet krahasuese të bizneseve

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Financë-Kontabilitet

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra 122

Tel:

 

Email:

gcera@ubt.edu.al