Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Gani Moka

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

PROFESOR DOKTOR, 2014

PROF. AS,2004

DOKTORATURE, METODA TE REJA DIAGNOSTIFIKIMI TE TBC SE SE GJEDHIT,

Universiteti Bujqesor i Tiranes, Instituti i Kerkimeve veterinare,Instituti zooprofilaktik i Teramos Itali 1999

FAKULTETI I MJEKSISE VETERINARE, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 1988

Lendet:

Legjislacion veterinar,Mireqenie kafshesh,Menaxhim karriere,Historia e mjeksise veterinare.

Interesat kërkimore

Legjislacioni veterinare europian kryesisht ne sigurine ushqimore,,mireqenie kafshesh.

TITULLI

Lektor i :Legjislacion veterinar,Mireqenie kafshesh,Menaxhim karriere,Historia e mjekesise veterinare

 

DEPARTAMENTI

Lendeve paraklinike

 

NDERTESA

Godina FMV-se,

Zyra kati trete perballe aules nr. 25

 

TELEFONI

0692099001

EMAIL:ganimoka@hotmail.com