Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Frida Çarka

Edukimi

  • Titulli: “Prof. Asoc”, Universiteti Bujqësor i Tiranës,
  • Grada: “Doktor i Shkencave” Fakulteti i Agronomisë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1999
  • Specializim pasuniversitar: Studime ampelografike dhe përmirësimi gjenetik i hardhisë, “Istituto exsperimentale della Viticoltura”, Conegliano, Itali, 1995
  • Diplomë pasuniversitare: Vreshtari, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1989
  • Diplomimi: Agronomë i Lartë i Pemëtarisë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1984

Lendet:

Vreshtari, Përmirësimi gjenetik i hardhisë, Bazat e pemëtarisë, Resurset gjenetike të pemëve frutore dhe hardhisë, Lëndët e para të prodhimit bimor.

Interesat kërkimore

Studimi i resurset gjenetike të pemëve frutore dhe hardhisë; Ampelografia; Pomologjia; Përmirësimi gjenetik nëpërmjet përzgjdhjes klonale në pemët frutore dhe hardhinë.

Titulli :

Profesor i Associuar

 

Departamenti:

Departamenti Shkencave Agronomike; Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

NDERTESA

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

Zyra: 202, Kati II, Banka Gjenetike, Rr. Siri Kodra/132/1, Tiranë/Shqipëri.

 

TELEFONI

0684030621

 

EMAIL

fcarka@yahoo.com

fcarka@ubt.edu.al