Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Flutura Kalemi

Edukimi 

Profesor, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Nentor 2007

Profesor i Asociua, Universiteti Bujqesor i Tiranes, qershor 1999                           Doktor i Shkencave, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Maj 1994

Ekspert Kontabel i Larte, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1977

Lëndët

“Kontabiliteti i Fermave”; “Bazat e Kontabilitetit”, “Kontabilitet Financiar”; “Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit”; “Kontabilitet i Avancuar/Aplikuar”; “Vlerësimi i Pasurisë”

Kerkimet Shkencore

Standardet Nderkombetare te Kontabilitetit e Raportimit Financiar

Titulli :

Profesor

 

Departamenti:

Finance-Kontabilitet

 

Ndertesa:

Godina B, FEA,

Zyra:

Zyra; 102

Tel:

+355 68 4018659

Email:

flutrakalemi@yahoo.com