Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Florinda Zherri

Edukimi 

Master Shkencor në Financë- Kontabilitet, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2016

Bachelor në Financë-Kontabilitet, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2014

Lendët

Bazat e kontabilitetit, Kontabilitet financiar, Kontabilitet

Interesat kërkimore

  • Vlerësimi i cilësisë së pasqyrave financiare bazuar në parimet e standardeve të kontabilitetit.
  • Identifikimi i faktorëve që zbehin cilësinë e informacionit financiar, me fokus kryesor aktorët e brëndshëm.
  • Identifikimi i masave  të marra nga qeveria dhe strukturat përkatëse për rritjen e besueshmërisë së informacionit kontabël.

Titulli :

Asistent lektor

 

Departamenti:

Financë-Kontabiliteti

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra 14

Tel:

 

Email:

fzherri@ubt.edu.al