Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Florie Rexhaj

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

PhD, Mbrojtje Bimësh, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2018

Master Shkencor në Inxhinieri Agrare profili Mbrojtje Bimësh, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2010

Bachelor në Inxhinjeri Agrare profili Hortikulturë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 2008

Lëndët:

Entomologji Bujqësore, Parazitët e Mjediseve Urbane, Bazat e Menaxhimit të Integruar

Interesat kërkimore

Menaxhimi i integruar i parazitëve

TITULLI

Kërkimor Shkencor

DEPARTAMENTI

Mbrojtje Bimësh

NDËRTESA

Godina  FBM,

Zyra

Kati parë

 

TELEFONI

0682790813

EMAIL

frexhaj@ubt.edu.al