Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fatmir Lacej

 

 

Edukimi

‘’Inxhinier Pyjesh’’ Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1977.

‘’Dr. Shkencash’’ Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1985;

Profesor- Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2011;

 

Lendet:

Bachelor: Gjenetika pyjore;  Menaxhimi i zonave te mbrojtura.

Master professional: Monitorimi i gjendjes sanitare te pyjeve;  Silvikultura intensive dhe sisitemet Agro-pyjore,

Master shkencor:  Permiresimi gjenetik i llojeve pyjore.

Interesat kërkimore

Mbrojtja e pyjeve nga insektet demtues (Procesionarja e pishes-Thaumetopoea pityocampa; Vemja e dushkut- Limantria dispar; etj);

Hartimi i planeve te menaxhimit te Zonave te Mbrojtura;

Seleksionimi i Grumbujve pyjore dhe shnderrimi i tyre ne Rezervate farore;

Mbrojtja e pyjeve nga Zjarret.

Titulli :

Profesor

 

Departamenti:

Departamenti i Pyjeve

 

Ndertesa:

Godina FSHP

 

Zyra:

Zyra:407

 

Tel:

0684013744

 

Email:

flacej@ubt.edu.al