Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fatmir Guri

Edukimi 

PhD, Ekonomi dhe Politikat Agrare, Universiteti Bujësor i Tiranës, Tiranë 2007

PDH Ekonomi    Sup Agro Montpellier, Francë  2008

Master Shkencor në Ekonominë e burimeve natyrore, CIHEAM – IAM Montpellier  

Diplomë e s studimeve te thelluara në Gjeorgrafi rurale, Universiteti Paul Valery Montpellier III. Montpellier, Francë

Diplomë e integruar në fushën e Ekonomisë dhe Politikave Agrare Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2000

Lendët

Ekonomi e burimeve natyrore dhe Mjedisit, Histori e Doktrinave Ekonomike,  Ekonomi Agroushqimore

Kerkimet Shkencore

Interesat  kërkimore dhe publikimet përqendrohen në ekonominë e burimeve natyrore dhe mjedisit dhe në mënyrë të vecantë në ekonominë e tokës. Një fushë tjetër e kërkimit lidhet me produktivitetin e sistemeve bujqësore dhe tipologjinë e sistemit bujqësor në Shqipëri. Është bashkëdrejtues në kërkimin e zhvilluar në nivelin master dhe doktoratë në disa Universitete Evropiane.

Titulli :

Profesor

 

Departamenti:

Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra 221

Tel:

 

Email:

fatmirguri@ubt.edu.al