Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fatjon HOXHA

Edukimi

Ph.D në “Shkencat dhe Bioteknologjia Ushqimore”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2019

Master Shkencor në “Inxhinieria e Proceseve Kimike”, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2012

Bachelor në “Teknologji Agroushqiimore”, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Tiranë, 2010

Lendet:

Bazat e Transmetimit në Teknologjinë Ushqimore, Proceset Themelore në Teknologjinë Ushqimore, Pajisje Matëse dhe të Kontrollit, Teknologji Ushqimore I, Inxhinieria e Përpunimit të Ushqimeve.

Interesat kërkimore

Natyraliteti i produkteve ushqimore; autenticiteti i mjaltit: përbërja dhe origjina botanike/gjeografike.

Titulli :

Lektor/Kërkues Shkencor

 

Departamenti:

Teknologjisë Agroushqimore

 

Ndertesa:

Godina e Kantinës, Kati i I-rë.

Zyra:

Zyra 100

Tel:

+355693692627

Email:

fhoxha@ubt.edu.al